1 novembra, 2018

Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky 2018

4 novembra, 2017

Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky 2017

24 júna, 2017

Konferencia Rozhodovanie profesionálov

24 novembra, 2016

Zlatá medaila SAV pre prof. Vieru Bačovú

10 novembra, 2016

Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky 2016

6 júna, 2016

Popularizačná prednáška „Čo (ne)vieme o peniazoch? 5 dôvodov, prečo je potrebné vzdelávanie a samovzdelávanie v oblasti financií“.

10 decembra, 2015

Rozhlasové vystúpenie s profesorkou V. Bačovou pri príležitosti 60. výročia ÚEP SAV

7 decembra, 2015

Rozhlasové vystúpenie na tému „Patients vs doctors – who decides on one’s health?“

29 novembra, 2015

Príspevok doktorky L. Kostovičovej na tému „Slováci zistili, ako rozumieť problémom s pravdepodobnosťou“.

11 novembra, 2015

Popularizačná prednáška na tému „Kto sa bojí očkovania a moderných technológií? Posudzovanie rizika v oblasti spoločensky relevantných tém“.

11 novembra, 2015

Popularizačná prednáška na tému „Kritické a nekritické myslenie“.

5 októbra, 2015

Prezentácia práce a pracovníkov ÚEP v na podujatí Európska noc výskumníkov 2015