Pre médiá

Výskumníci Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV v rámci popularizácie svojej vedecko-výskumnej činnosti poskytujú rozhovory a rôzne formy expertných vyjadrení pre médiá.
Príklady takýchto vyjadrení či rozhovorov môžete nájsť na nasledovných linkách:
https://dennikn.sk/1226970/zastancovia-i-odporcovia-potratov-boli-zaujati-ked-hodnotili-argumenty-protistrany-o-potratoch/
https://tech.sme.sk/c/20353963/psychologicka-strach-z-ockovania-ludia-uz-nepocuju-ze-niekto-umrel-na-tetanus.html
https://dennikn.sk/536792/zachranar-psychologicku-pomoc-nemame-cestou-z-komplikovanej-adresy-sa-proste-vyrozpravame/
https://www.postoj.sk/41643/v-nasom-systeme-idu-mnohe-mamy-do-uplneho-vycerpania

V prípade že pracujete pre médiá a máte záujem o rozhovor či expertné vyjadrenie, kontaktujte prosím príslušného pracovníka ústavu na jeho e-mailovej adrese. Pracovníci ústavu poskytujú svoje vyjadrenia či rozhovory výlučne na témy, ktoré sú predmetom ich vedeckej expertízy. V prípade oslovenia s témou, ktorá do oblasti ich expertízy nespadá, budú takéto ponuky odmietnuté.

Pre záujemcov o zamestnanie

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV prijíma priebežne v závislosti od dostupných možností nových pracovníkov na vedecko-výskumné pozície.
Podmienkou uchádzania sa o vedecko-výskumnú pozíciu na ústave je:

  • ukončené doktorandské štúdium (alebo tesne pred ukončením) v psychologických odboroch, prípadne v príbuznom odbore
  • schopnost' publikovat' výsledky svojej vedeckej práce na medzinárodnej úrovni, preukázaná zoznamom doterajších publikácií v relevantných časopisoch
  • schopnosť publikovat' a prezentovat' svoje výsledky v anglickom jazyku
  • ochota tematicky sa podieľat' na projektoch realizovaných na ústave

V prípade záujmu o prácu na ústave, kontaktujte prosím vedúceho ústavu na e-mailovej adrese peter.halama@savba.sk

Pre záujemcov o účasť vo výskume

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV realizuje výskumné aktivity s rôznymi typmi respondentov. Podľa aktuálnych možností poskytuje participantom aj finančnú odmenu, najčastejšie vo forme poukážok do rôznych obchodných sietí. V prípade, že máte záujem o účasť vo výskume, prosím napíšte nám na adresu vedeckyvyskum@gmail.com z mailu, na ktorom chcete byť kontaktovaný/á a ozveme sa vám späť.
Podmienkou pre účasť vo výskume je vek minimálne 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony.
Po zaregistrovaní Vás v prípade záujmu o respondentov s vašimi charakteristikami budú kontaktovať priamo konkrétni výskumníci.