Rozklad demokracie: neistota, emócie a autoritársky populizmus (konferencia v Čile)

Prezentujeme naše výskumy na konferencii: Rozklad demokracie: neistota, emócie a autoritársky populizmus (Dismantling Democracy: Insecurity, Emotions and Authoritarian Populism).


Konferencia pod záštitou Medzinárodnej spoločnosti pre politickú psychológiu sa tento rok koná v Santiagu v Čile, v dňoch 4. - 6. júla 2024.
Náš ústav a svoje výskumy prezentujú Vladimíra Čavojová a Jakub Šrol a to v rámci ústnych príspevkov aj v posterovej sekcii:

Vladimíra Čavojová & Jakub Šrol:

Symbolic Threat from the West, Belief in Pro-Kremlin Conspiracy Theories, and Attribution of Blame for the War in Ukraine: A Two-wave Longitudinal Study.

Jakub Šrol & Vladimíra Čavojová

Belief in Conspiracy Theories, Identity Threat, and Attitudes Toward Refugees from Ukraine Fleeing the War: A Two-wave Longitudinal Study

Radoslav Merva, Jakub Šrol & Vladimíra Čavojová

Institutional Distrust: Catalyst or Consequence of the Spread of Unfounded COVID-19 Beliefs?

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke konferencie TU.
Views: 11