Pozvaná prednáška holandského psychológa Jana-Wilema van Prooijena

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i. organizuje verejnú pozvanú prednášku uznávaného holandského psychológa Jana-Wilema van Prooijena, ktorá sa uskutoční 27. septembra 2023 o 9:00 v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave.

Prof. dr. Jan-Willem van Prooijen sa špecializuje na výskum v oblasti radikalizácie, extrémizmu a konšpiračného myslenia. Zaujíma sa o temnú stránku ľudských bytostí, najmä v kontexte politiky, práva a spoločnosti. Jeho výskum má tri hlavné tematické piliere: konšpiračné teórie, neetické správanie a radikálne ideológie. Zaoberá sa takými otázkami ako: Prečo ľudia veria konšpiračným teóriám a aké sú dôsledky konšpiračných presvedčení pri riešení vážnych spoločenských problémov, akými sú odmietanie očkovania, popieranie klimatických zmien a populizmus? Aké sú psychologické korene korupcie? Prečo sa ľudia radikalizujú a aké sú dôsledky extrémistických ideológií? Hlavnou témou jeho prednášky, ktorú bude mať v Bratislave, bude práve viera v konšpiračné teórie a extrémizmus, pričom priblíži ich negatívne dôsledky. Konšpiračné teórie po svojom vzniku podporujú extrémizmus a polarizáciu tým, že znižujú ochotu ľudí dodržiavať pravidlá a nariadenia, zhoršujú kvalitu ich sociálnych vzťahov, zvyšujú konflikty medzi skupinami a polarizujú politické presvedčenia ľudí. Všetky tieto procesy môžu následne spôsobiť zdanlivú legitimitu prípadného násilia voči iným skupinám. Po prednáške profesora van Prooijena bude nasledovať sympózium tvorené štyrmi príspevkami kolegýň a kolegov zo SAV a po ňom panelová diskusia. V rámci sympózia vystúpia: Xenia Daniela Poslon a Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie, Dominik Želinský zo Sociologického ústavu, Zuzana Panczová a Vladimír Bahna z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie a Jakub Šrol a Vladimíra Čavojová z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV. Celé podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku. Začína sa o 9:00 s predpokladaným ukončením o 12:45 hod. Prosíme záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť podujatia osobne, aby sa registrovali tu. Prednáška bude v deň jej konania vysielaná aj naživo a po jej skončení bude dostupná online. Všetky ďalšie podrobnosti o podujatí a jednotlivých prednáškach budú uverejňované na našom facebooku.
LINK NA ŽIVÉ VYSIELANIE PREDNÁŠKY 27.SEPTEMBRA TU
Views: 9