Prvé výsledky medzinárodného projektu „Politická kultúra, demokratické hodnoty a misinformácie: Odhaľovanie demokratických oporných bodov a slabín“

Prinášame prvé zistenia medzinárodného projektu, ktorého cieľom bolo identifikovanie rôznorodých socio-psychologických profilov ľudí vzhľadom na ich demokratické hodnoty, dôveru inštitúciám, či dôveru dezinformáciám a porovnanie rozšírenia týchto profilov naprieč krajinami V4 (Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko) a Nemeckom.


Hlavným nositeľom projektu bol Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, v.v.i. a spolupracovali v ňom výskumníci a výskumníčky zo zahraničných inštitúcií: Psychologický ústav Akadémie vied Českej republiky, Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti, Nadácia Res Publica z Poľska a Constructor University (bývalá Jacobs Universität Bremen) z Nemecka.

Obyvateľstvo krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa zhoduje v pomerne nízkej spokojnosti s fungovaním politického systému v krajine, dôvere konšpiračným teóriám či relatívnej nízkej tolerancii a nízkej dôvere vláde v porovnaní s výrazne odlišnejšími výsledkami z Nemecka.
Napriek zdôrazňovaniu a vnímaniu dôležitosti demokracie, takmer dve tretiny občanov krajín V4 uprednostňujú zjednodušené politické správy a takmer polovica by bola ochotná obetovať svoje demokratické slobody za väčšiu bezpečnosť a zachovanie tradičných hodnôt svojej krajiny.
Slovensko však aj v rámci priestoru V4 vystupovalo ako istý outsider, napríklad z hľadiska pomerne vysokej miery pocitu symbolického ohrozenia západnými krajinami či LGBTIQ+ komunitou, alebo najnižšou mierou dôvery vláde spomedzi skúmaných krajín.
Ďalšie zistenia poukázali napríklad aj na to, že najväčšie obavy občanov vo všetkých skúmaných krajinách sa týkali chudoby, sociálnej nerovnosti a inflácie. V ďalších priečkach vnímaných najväčších problémov sa krajiny medzi sebou líšili. Kým pre obyvateľstvo Nemecka predstavujú najväčšie problémy aj klimatická zmena či kontrola imigrácie, pre Slovákov, Maďarov a Poliakov sú to najmä korupcia a zdravotná starostlivosť. Obavy Čechov sa týkajú korupcie, ale aj vnútornej politiky a ekonomiky.

Podrobnejšie výsledky a najvýznamnejšie zistenia tohto medzinárodného porovnania sumarizuje popularizačná brožúra.
Všetky podrobnejšie informácie nájdete na stránke projektu.
Views: 12