Nový šéfredaktor časopisu Studia Psychologica


Novým šéfredaktorom časopisu Studia Psychologica
sa od 1.februára 2024 stal Mgr. Jakub Šrol, PhD.


Jakub Šrol na tomto poste nahradil Doc. PaedDr. Vladimíru Čavojovú, PhD.
Zároveň boli vymenovaní aj dvaja noví členovia redakčnej rady, ktorými sú Mgr. Matúš Grežo, PhD. a Mgr. Branislav Uhrecký, PhD.
Našim kolegom prajeme v ich nových pozíciách veľa úspechov.
Views: 0