STUDIA PSYCHOLOGICA


JCR Impact Faktor 0.850


Studia Psychologica je medzinárodný karentovaný časopis vydávaný Ústavom experimentálnej psychológie CSPV SAV od roku 1956. Studia Psychologica je od roku 2016 open-access časopisom, čo znamená, že všetky články uverejnené v časopise sú dostupné na stiahnutie bez akéhokoľvek poplatku.

Časopis uverejňuje len pôvodné články z oblasti psychológie so zameraním na kognitívne a emočné procesy v osobnostnom, sociálnom a vývinovom kontexte. V prípade záujmu o publikovanie v časopise, pozrite si podrobnejšie informácie na stránke https://www.studiapsychologica.com/.

Archív všetkých článkov nájdete na: https://www.studiapsychologica.com/index.php/view-articles/.