Vedeckí zamestnanci

 
Adamus, Magdalena Mgr., PhD. magdalena.adamus@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Bačová, Viera prof. PhDr., DrSc. viera.bacova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Ballová Mikušková, Eva PhDr., PhD. expsebal@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Bašnáková, Jana Mgr., MSc. jana.basnakova@savba.sk momentálne na študijnom pobyte v zahraničí
Brezina, Ivan PhDr., PhD. expsivan@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Čavojová, Vladimíra Doc. PaedDr., PhD. vladimira.cavojova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Dudeková, Katarína Mgr., PhD. katarina.dudekova@savba.sk +momentálne na MD
Galasová, Miroslava Mgr., PhD. miroslava.galasova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Grežo, Matúš Mgr., PhD. matus.grezo@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Gurňáková, Jitka Mgr., PhD. expsgur@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Halama, Peter Prof. Mgr., PhD. peter.halama@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Hanák, Róbert Doc. Ing. Mgr., PhD. robert.hanak@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Kaššaiová, Zuzana Mgr., PhD. zuzana.kassaiova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Kénesy Tunyiová, Mária Mgr., PhD. maria.tunyiova@savba.sk momentálne na MD
Kočišová, Lucia PhDr., PhD. lucia.kocisova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Kordačová, Jana PhDr., CSc. jana.kordacova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Koróniová, Jana Mgr., PhD. jana.koroniova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Sedlár, Martin Mgr., PhD. martin.sedlar@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Šrol, Jakub Mgr., PhD. jakub.srol@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Uhrecký, Branislav Mgr., PhD. branislav.uhrecky@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Valuš, Lenka Mgr., PhD. lenka.kostovicova@savba.sk momentálne na MD
Vedejová, Daša Mgr., PhD. dasa.strachanova@savba.sk momentálne na MD
Záhorcová, Lucia Mgr., PhD. lucia.martincekova@savba.sk momentálne na MD

Odborní zamestnanci

Budzáková, Lívia livia.budzakova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Hornáčková, Katarína expshor@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Kohút, Michal Mgr., PhD. expsmiko@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Korcová, Nelly Mgr. nelkorec@gmail.com + 421 - 2 - 5477 5625
Prokopčáková, Ida Mgr. ida.prokopcakova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
 

Doktorandky a doktorandi v dennej forme štúdia

Burič, Roman Mgr. roman.buric@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Lieskovský, Jakub Mgr. jakub.lieskovsky@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Karlíková, Bianka Mgr. bianka.karlikova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Marcinechová, Denisa Mgr. denisa.marcinechova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Merva, Radoslav Mgr. radoslav.merva@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Sunyík, Viktória Mgr. viktoria.sunyik@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Teličák, Peter Mgr., Ing. peter.telicak@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
 

Emeritní vedeckí zamestnanci

Stríženec, Michal PhDr., DrSc. strizenec@orangemail.sk + 421-2-39006772
Ruisel, Imrich prof. PhDr., DrSc. expsrui@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Sarmány-Schuller, Ivan PhDr., CSc. expssarm@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625

Vedenie ústavu

Vedúci

Prof. Peter Halama, PhD.

e-mail: peter.halama@savba.sk
Tel.: + 421-2-5477 5625, 5477 3509
Fax: + 421-2-5477 5584Zástupkyňa vedúceho

Doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.

e-mail: vladimira.cavojova@savba.sk
Tel.: + 421-2-5477 5625, 5477 3509
Fax: + 421-2-5477 5584Vedecká tajomníčka

PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.

e-mail: expsebal@savba.sk
Tel.: + 421-2-5477 5625, 5477 3509
Fax: + 421-2-5477 5584Sekretariát a knižnica

Katarína Hornáčková

e-mail: katarina.hornackova@savba.sk
Tel.: + 421-2-5477 5625, 5477 3509
Fax: + 421-2-5477 5584