Vedeckí zamestnanci

 
Adamus, Magdalena Mgr., PhD. magdalena.adamus@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Bačová, Viera prof. PhDr., DrSc. viera.bacova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Ballová Mikušková, Eva PhDr., PhD. expsebal@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Bašnáková, Jana Mgr., MSc., PhD. jana.basnakova@savba.sk momentálne na výskumnom pobyte v zahraničí
Brezina, Ivan PhDr., PhD. expsivan@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Čavojová, Vladimíra Doc. PaedDr., PhD. vladimira.cavojova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Grežo, Matúš Mgr., PhD. matus.grezo@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Gurňáková, Jitka Mgr., PhD. expsgur@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Halama, Peter Prof. Mgr., PhD. peter.halama@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Havan, Patrik Mgr., PhD. patrik.havan@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Kénesy Tunyiová, Mária Mgr., PhD. maria.tunyiova@savba.sk momentálne na MD
Lorko, Matej Ing., PhD. matej.lorko@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Sedlár, Martin Mgr., PhD. martin.sedlar@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Sunyík, Viktória Mgr., PhD. viktoria.sunyik@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Šrol, Jakub Mgr., PhD. jakub.srol@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Teličák, Peter Mgr., Ing., PhD. peter.telicak@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Tencerová, Jana Mgr., PhD. jana.koroniova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Uhrecký, Branislav Mgr., PhD. branislav.uhrecky@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Valuš, Lenka Mgr., PhD. lenka.kostovicova@savba.sk momentálne na MD
Vedejová, Daša Mgr., PhD. dasa.strachanova@savba.sk momentálne na MD
Záhorcová, Lucia Mgr., PhD. lucia.martincekova@savba.sk momentálne na MD

Odborní zamestnanci

Budzáková, Lívia livia.budzakova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Hornáčková, Katarína expshor@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Kohút, Michal doc. Mgr., PhD. expsmiko@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Korcová, Nelly Mgr. nelkorec@gmail.com + 421 - 2 - 5477 5625
Prokopčáková, Ida Mgr. ida.prokopcakova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
 

Doktorandky a doktorandi v dennej forme štúdia

Karlíková, Bianka Mgr. bianka.karlikova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Merva, Radoslav Mgr. radoslav.merva@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Bujňáková, Juliana Mgr. juliana.bujnakova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Janičík, Rastislav Mgr. rastislav.janicik@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Sobotová, Beáta Mgr. beata.sobotova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Godžáková, Dana Mgr. dana.godzakova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Bartošová, Simona Mgr. simona.bartosova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
 

Emeritní vedeckí zamestnanci

Sarmány-Schuller, Ivan PhDr., CSc. expssarm@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625

Vedenie ústavu

Vedúci

Prof. Peter Halama, PhD.

e-mail: peter.halama@savba.sk
Tel.: + 421-2-5477 5625, 5477 3509
Fax: + 421-2-5477 5584Zástupkyňa vedúceho

Doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.

e-mail: vladimira.cavojova@savba.sk
Tel.: + 421-2-5477 5625, 5477 3509
Fax: + 421-2-5477 5584Vedecká tajomníčka

PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.

e-mail: expsebal@savba.sk
Tel.: + 421-2-5477 5625, 5477 3509
Fax: + 421-2-5477 5584Sekretariát a knižnica

Katarína Hornáčková

e-mail: katarina.hornackova@savba.sk
Tel.: + 421-2-5477 5625, 5477 3509
Fax: + 421-2-5477 5584Views: 305