Psychológ Jan-Willem van Prooijen vystúpil na sympóziu v Bratislave

V stredu, 27. septembra sa v Centre vedecko-technických informácií (CVTI SR) konala verejná pozvaná prednáška celosvetovo uznávaného holandského psychológa Jana-Willema van Prooijena, odborníka v témach radikalizácie, extrémizmu a konšpiračného myslenia. Prednáška s názvom Belief in conspiracy theories and extremism bola spojená s vedeckým sympóziom o konšpiračných teóriách, radikalizme a populizme v rámci ktorého vystúpili aj experti a expertky zo Slovenskej akadémie vied (SAV).


Návštevu Prof. dr. Jana-Willema van Prooijena organizovalo Centrum spoločenských a psychologických vied SAV v.v.i., s podporou programu Mobility Visit, ktorým Predsedníctvo SAV podporuje návštevy významných vedcov v SAV.
Podujatie otvoril vedúci Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV, v.v.i., Prof. Mgr. Peter Halama, PhD., ktorý v krátkom príhovore privítal zúčastnených hostí z radov odbornej, ale i laickej verejnosti. Nasledovalo predstavenie a privítanie Prof. Dr. Jana-Willema van Prooijena a jeho hlavná prednáška, ktorej témou bola viera v konšpiračné teórie a extrémizmus, pričom priblížil ich negatívne dôsledky.
Po prednáške nasledovalo vedecké sympózium o konšpiračných teóriách, radikalizme a populizme a po ňom panelová diskusia, bohatá na zaujímavé otázky z publika a ešte zaujímavejšie odpovede diskutujúcich odborníkov a odborníčok.
Záznam prednášky nájdete tu.
FOTOGALÉRIA
Views: 2