11 novembra, 2015

Popularizačná prednáška na tému „Kritické a nekritické myslenie“.

5 októbra, 2015

Prezentácia práce a pracovníkov ÚEP v na podujatí Európska noc výskumníkov 2015

5 októbra, 2015

Účasť na besede na tému „Seniori a dobrovoľnícka služba“

19 septembra, 2015

Príspevok na tému: „Kde urobili súdruhovia chybu? Omyly totalitných mocností.”

14 mája, 2015

Organizačná zmena na Ústave experimentálnej psychológie SAV

16 apríla, 2015

Účasť doktoranda M. Jurkoviča na besede: „Konšpiračné teórie – škodlivý vírus alebo osvietenie?”

31 marca, 2015

Príspevok doktoranda M. Jurkoviča na tému: „Prečo niektorí ľudia uveria nezmyslom skôr ako iní?“

12 novembra, 2014

Popularizačná prednáška na tému „Očkovať či neočkovať? Čo vplýva na finálne rozhodnutie?“

12 novembra, 2014

Popularizačná prednáška na tému „Emócie v rozhodovaní zdravotníckych profesionálov.“

11 novembra, 2014

Workshop doktoriek V. Čavojovej a E. Ballovej Mikuškovej na tému “Ako sa ľudia rozhodujú?”

20 septembra, 2014

Prezentácia na podujatí Európska noc výskumníkov 2014

6 júna, 2014

Rozhovor v dennej tlači, s názvom „Zdaniť druhý pilier by bolo korektné”