Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky 2016

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 pre Vás pracovníci Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili dve popularizačné prednášky v zasadačke pavilónu ústavov spoločenských vied:

9.11.2016 o 10:00 -- Mgr. Matúš Konečný: Dôchodkové investičné rozhodovanie ako problém rizika

9.11.2016 o 11:00 -- Mgr. Matúš Grežo, PhD.: Ako uspieť v komplexnom dynamickom svete? Inteligencia ako prediktor riešenia komplexných problémov

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Views: 0