Popularizačná prednáška na tému „Kritické a nekritické myslenie“.

Popularizačná prednáška doktoranda Mareka Jurkoviča v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky 2015 na tému „Kritické a nekritické myslenie“.
http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=8885
Views: 2