Popularizačná prednáška „Čo (ne)vieme o peniazoch? 5 dôvodov, prečo je potrebné vzdelávanie a samovzdelávanie v oblasti financií“.

Popularizačná prednáška doktorky Kataríny Dudekovej pre stredné školy v rámci série prednášok odborníkov SAV v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom na tému „Čo (ne)vieme o peniazoch? 5 dôvodov, prečo je potrebné vzdelávanie a samovzdelávanie v oblasti financií“.
http://www.region-bsk.sk/clanok/odbornici-sav-prednasaju-stredoskolakom-632493.aspx