Popularizačná prednáška na tému „Kto sa bojí očkovania a moderných technológií? Posudzovanie rizika v oblasti spoločensky relevantných tém“.

©2003 Gary W. Meek, (770)978.3618, USA

Popularizačná prednáška doktorky Lenky Kostovičovej v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky 2015 na tému „Kto sa bojí očkovania a moderných technológií? Posudzovanie rizika v oblasti spoločensky relevantných tém“.
http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=8884