Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Publikácie

Múdrosť v zrkadle vekov

Ruisel Imrich

Rok: 2005
Vydavateľstvo: IKAR, Bratislava
Počet strán: 293 s.
ISBN: 80-551-1059-X

Abstrakt:

Múdrosť spolu so svojimi protikladmi, ako je nerozumnosť, hlúposť a nedokonalosť, tvoria pojmy, ktoré hodnotia ľudské správanie. Všeobecne možno súhlasiť s názorom, že ľudí s kompetenciou konať múdro je pomerne málo. Samotná otázka „čo je múdrosť“ je v podstate umelá. Ak hľadáme definíciu múdrosti, musíme validizovať konanie, správanie, alebo postoje konkrétnych ľudí. Prvé kapitoly publikácie sa zameriavajú na múdroslovnú literatúru Egypta a Mezopotámie, ako aj Starého a Nového zákona. Nasledujú úvahy o vzťahu múdrosti a filozofického myslenia a skúmania podstaty múdrosti v súlade s princípmi evolučnej hermeneutiky. Najväčšiu pozornosť autor venuje psychologickým aspektom múdrosti. Uvažuje aj i vzťahu múdrosti a životného štýlu, šťastia a kvality života.Sociálne procesy a osobnosť 2004 - Zborník z konferencie (CD-ROM)

Ruisel Imrich, Lupták David, Falat Marek (Eds.)

Rok: 2004
Vydavateľstvo: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
Počet strán: 524 s.
ISBN: 80-88910-16-1

Abstrakt:

Zborník príspevkov prezentovaných na IX ročníku konferencie Sociálne procesy a osobnosť, ktorý sa uskutočnil v dňoch 22.-24. september 2004 v Starej Lesnej. Tematickým pojítkom príspevkov je základný a aplikovaný výskum v oblasti sociálnej psychológie a psychológie osobnosti.Inteligencia a myslenie

Ruisel Imrich

Rok: 2004
Vydavateľstvo: IKAR, Bratislava
Počet strán: 432 s.
ISBN: 80-551-0766-1

Abstrakt:

Vo svete, v ktorom žijeme, je čoraz viac ľudí s vysokou abstraktnou inteligenciou. Konštruujú a vyrábajú dokonalejšie a rýchlejšie lietadlá či autá, zvyšujú poschodia mrakodrapov, rozkrúcajú kolesá konzumu i zábavy. Spoločnosť preto skôr potrebuje ľudí s jedinečnou morálnou inteligenciou, citlivých analytikov univerzálnych problémov ľudstva, ako aj rozširujúcej sa priepasti medzi vyspelými a tradičnými spoločenstvami, ktorí chápu, že nie je v poriadku, aby jedni umierali na prejedanie a nedostatok pohybu a iní od hladu a úmornej nadľudskej práce. Svet potrebuje ľudí, ktorí knižné poznatky o potrebe tolerancie medzi kultúrami citlivo uplatnia v praxi a vedia pozorne načúvať a riešiť starosti príslušníkov iných kultúr, než je ich vlastná. Ľudí, ktorých empatia a porozumenie nekončia pri ich rase, náboženstve alebo presvedčení, ktorí sa nebijú do hrude pri neustálom zdôrazňovaní predností svojej civilizácie. Ľudia s takouto sociálnou a morálnou inteligenciou sú nádejou pre nás všetkých.<< < 1 2 3 4 5