Dezinformácie o vojne na Ukrajine: odhaľovanie (debunk) vs. preventívne vyvracanie (prebunk).

Grant od Nadácie Národnej banky Slovenska
GV-2023-7-P12Doba riešenia projektu: 01/2024 - 12/2025

Vedúci projektu:

Matej Lorko, Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV v.v.i.

Spoluriešitelia:

Vladimíra Čavojová, Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV v.v.i.
Jakub Šrol, Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV v.v.i.
Richard Priesol, Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR
Paulína Jalakšová, Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR
Berenika Tužilová, Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR

Anotácia:

Ruská invázia na Ukrajinu je sprevádzaná značným množstvom dezinformácií, ktoré dokážu podkopať dôveru v motívy a konanie Ukrajiny a západných krajín. Je preto nevyhnutné hľadať a testovať intervencie znižujúce dôveru v takéto falošné správy. V tomto projekte meriame dôveru v pravdivé, nepravdivé a falošné správy súvisiace s rusko-ukrajinskou vojnou a skúmame účinky poskytovania informácií, ktoré falošné správy vyvracajú. Manipuláciou s načasovaním takýchto informácií testujeme, či je účinnejšie vyvracať falošné správy až po tom, čo sú im ľudia už vystavení, alebo zasahovať ešte predtým, ako sa falošné správy začnú šíriť.

Kľúčové slová: dezinformácie, Ukrajina, odhaľovanie, preventívne vyvracanie