Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Ocenenia


Za rok 2017

Ballová Mikušková Eva

2. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
Oceňovateľ: SAV


Hatoková Mária

Cena SAV za popularizáciu vedy
Oceňovateľ: SAV


Halama Peter

II. miesto a prémia v kategórii spoločenské vedy za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo
Oceňovateľ: Literárny fond
Za rok 2016

Bačova Viera

Zlatá medaila SAV
Oceňovateľ: Predseda SAV


Ruisel Imrich

Cena rektora za celoživotné dielo
Oceňovateľ: UKF Nitra


Kostovičová Lenka

3. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
Oceňovateľ: SAV
Za rok 2015

Ballová Mikušková Eva

2. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
Oceňovateľ: SAV
Za rok 2014

Bašnáková Jana

2. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
Oceňovateľ: SAV

Hanák Róbert

Čestné uznanie súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
Oceňovateľ: SAV

Halama Peter

Prémia za trojročný vedecký ohlas za rok 2014
Oceňovateľ: Literárny fond

Kováč Damián

Medaila založenia společnosti lékařsko-slowanskej
Oceňovateľ: Slovenská lekárska spoločnosť

Ruisel Imrich

Ocenenie pri príležitosti 50. výročia založenia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
Oceňovateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Za rok 2013

Kováč Damián

Plaketa pri príležitosti 60. výročia založenia SAV
Oceňovateľ: Predseda SAV

Ruisel Imrich

Plaketa pri príležitosti 60. výročia založenia SAV
Oceňovateľ: Predseda SAV

Ficková Emília

Medaila pri príležitosti 60. výročia založenia SAV
Oceňovateľ: Predseda SAV

Kurincová Čavojová Vladimíra

2. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
Oceňovateľ: SAV

Stríženec Michal

Ocenenie Fides et ratio príspevok k dialógu medzi vedou a vierou.
Oceňovateľ: KBS, Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru

Kostovičová Lenka

Študentská osobnosť roka 2012/2013 - 1. miesto v kategórii Právo, filozofia, politológia, sociológia
Oceňovateľ: Junior Chamber Slovakia, pod záštitou prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied
Za rok 2012

Ruisel Imrich

Pamätná medaila pri príležitosti 20. výročia obnovenia činnosti Trnavskej univerzity v Trnave
Za rok 2011

Ruisel Imrich

Ďakovný list na znak uznania celoživotnej vedeckej práce a rozvoja psychológie v SAV (seminár Významné osobnosti SAV v roku 2011)

Halama Peter

II. miesto a prémia v kategórii spoločenské vedy za trojročný vedecký ohlas za rok 2011.
Oceňovateľ: Literárny fond
Za rok 2010

Bačová Viera

Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
Oceňovateľ: Slovenská akadémia viedZa rok 2009

Ruisel Imrich

Plaketa Antona Jurovského
Oceňovateľ: Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV

Bačová Viera

Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku v kategórii vedecko-technický tím
Oceňovateľ: podpredseda vlády a minister školstva SR

Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. bola ocenená ako členka Centra excelentnosti "Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy SAV" (Ústav etnológie SAV) za mimoriadne a metodologicky podnetné výsledky práce tímu centra excelentnosti SAV a za originálny interdisciplinárny prístup pri skúmaní problematiky kolektívnych identít. Cena udelená 4. novembra 2009.

Kováč Damián

Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
Oceňovateľ: podpredseda vlády a minister školstva SR

Prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc. bol ocenený za rozvoj experimentálnej psychológie na Slovensku, etablovanie medzinárodného vedeckého časopisu Studia Psychologica, popularizáciu psychologickej vedy doma i v zahraničí. Vytvorenie integračnej mezoteórie osobnosti a transkulturálneho modelu kvality života.

Kováč Damián

Medaila Materiálovotechnologickej fakulty STU pri príležitosti životného jubilea
Oceňovateľ: Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave
Za rok 2008

Halama Peter

I. miesto v súťaži mladých vedcov SAV (III. oddelenie)
Oceňovateľ: SAV

Kusá Daniela

Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
Oceňovateľ: SAV

Ruisel Imrich

Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť
Oceňovateľ: SAV

Ruiselová Zdena

Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
Oceňovateľ: SAV

Sarmány-Schuller Ivan

Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
Oceňovateľ: SAV
Za rok 2007

Ruisel Imrich

Ocenenie Katedry psychológie FF TU v Trnave za dlhoročnú spoluprácu

Stríženec Michal

Ocenenie Katedry psychológie FF TU v Trnave za dlhoročnú spoluprácu

Ruisel Imrich

Prémia Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas
Za rok 2006

Ruisel Imrich

Strieborná medaila Pedagogickej fakulty UK v Bratislave

Ruisel Imrich

Prémia Literárneho fondu za monografiu „Múdrosť v zrkadle vekov“
Za rok 2005

Ruisel Imrich

Prémia Literárneho fondu za monografiu „Inteligencia a myslenie“