Psychologické bariéry environmentálneho správania a podpora klimatických politík na Slovensku

Grant od European Climate Foundation
Žiadosť č. G-2311-67279
Obdobie riešenia: 1.11.2023 - 30.09.2024
Vedúci projektu: Mgr. Jakub Šrol, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Beáta Sobotová


Cieľ grantu: Vytvoriť a otestovať dve komunikačné intervencie na zmiernenie vnímaných psychologických bariér, ktoré bránia väčšiemu zapojeniu do pro-environmentálneho správania a podpore klimatických politík na Slovensku.

Kľúčové slová: klimatická zmena, psychologické bariéry, pro-environmentálne správanie