Kognitívne a sociálne zručnosti podporujúce kvalitu rozhodovania a celkového výkonu práce u členov posádok záchrannej zdravotnej služby

VEGA 2/0070/18

Doba riešenia:
1.1.2018 - 31.12.2021

Vedúci projektu:
Jitka Gurňáková, Mgr. PhD.

Spoluriešitelia:
Martin Sedlár, Mgr. PhD.
Branislav Uhrecký, Mgr.

Anotácia vedeckého projektu:
Naše doterajšie zistenia z projektov VEGA 2/0095/10 a 2/0080/14, ktoré sú v súlade so zahraničnými údajmi o 10 % výskyte nežiaducich komplikácií v dôsledku ľudských pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (Henriksen et al., 2008), vedú k potrebe identifikovať, hodnotiť a rozvíjať tie kognitívne a sociálne (netechnické) zručnosti, ktoré sú dôležité pre správne rozhodovanie a kvalitný výkon zdravotníckych povolaní. Keďže sa ukázalo, že nie je vhodné mechanicky aplikovať klasifikácie netechnických zručností z jedného typu povolania na iné špecializácie, cieľom tohto projektu je identifikovať, popísať a navrhnúť nástroj na hodnotenie základných kategórií, elementov a behaviorálnych markerov netechnických zručností, relevantných pre správne rozhodovanie a kvalitný výkon práce v záchrannej zdravotnej službe (ZZS). Naturalistický prístup k rozhodovaniu, z ktorého vychádzame, obohatí tiež analýza zdrojov chýb v reálnych prípadoch sťažností na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Kľúčové slová:
naturalistický výskum rozhodovania, kognitívne a sociálne zručnosti, netechnické zručnosti, záchranná zdravotná služba