Popularizačná prednáška na tému „Očkovať či neočkovať? Čo vplýva na finálne rozhodnutie?“

vaccine vaccination child baby doctor injection pediatrician injecting arm health immunization hand hospital needle syringe concept - stock image

Popularizačná prednáška v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky 2014, na ktorej pracovníci doktorka Mária Hatoková a doktor Rado Masaryk prednášali na tému „Očkovať či neočkovať? Čo vplýva na finálne rozhodnutie?“
http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=6861
Views: 0