Zmena klímy 2.diel Odborný svet sa dnes zhoduje na tom, že zmena klímy vznikla v dôsledku ľudskej činnosti. V popredí problému je teda človek a spoločnosť, ktorá svojím správaním tento problém zapríčinila. „Touto brožúrou chceme ukázať, čo spoločenskovedné disciplíny môžu ponúknuť nielen v porozumení, ale aj v riešení klimatickej zmeny. Dnes už totiž vieme, že problém nemožno riešiť izolovane, bude dôležitá spolupráca rôznych vedeckých disciplín, ale aj sektorov,” predstavil úmysel publikácie jeden zo zostavovateľov, psychológ Jakub Šrol z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Publikácia prináša jedinečný pohľad aj na to, ako dnes mnohé komunity doma i vo svete poznajú zvuk, pachuť či pach klimatickej zmeny. Pozerá sa aj do budúcnosti, definuje možnosti a dokonca príležitosti pre svet, kde je klimatická kríza realitou, ktorej dokážeme čeliť. Autorský kolektív nastoľuje tiež otázku, či budeme v boji proti klimatickej zmene schopní prijať také opatrenia, ktoré budú nielen účinné, ale aj spravodlivé naprieč geografickými regiónmi a sociálnymi vrstvami. Odborníci a odborníčky z SAV opakovane apelujú aj na dôležitosť občianskeho aktivizmu. Ten sa totiž ukazuje ako kľúčové východisko, predovšetkým, ak uznáme slovo spoločenských vied nielen v dialógu o klimatickej zmene a budúcnosti, ale hlavne v našich činoch. Stiahnuť knihu si môžete tu.
Views: 3