Workshop doktoriek V. Čavojovej a E. Ballovej Mikuškovej na tému “Ako sa ľudia rozhodujú?”

Workshop doktoriek Vladimíry Čavojovej a Evy Ballovej Mikuškovej v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky, na tému “Ako sa ľudia rozhodujú?” Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre, 11.11.2014
http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=7889
Views: 0