Vynikajúce výsledky v hodnotení výskumnej činnosti

Dosiahli sme VYNIKAJÚCE výsledky v hodnotení výskumnej činnosti. V priebehu minulého roka sa pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnilo prvé periodické hodnotenie výskumnej činnosti slovenských vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií. Hodnotenie bolo realizované zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti a realizovali ho významní zahraniční výskumníci. Výsledkom hodnotenia je tzv. profil kvality, ktorý určuje podiel vedeckých výstupov na jednotlivých úrovniach vedeckej kvality od národnej až po svetovú kvalitu. Hodnotenie výstupov z oblasti psychológie v našom Centre spoločenských a psychologických vied SAV ukázalo, že až tri štvrtiny hodnotenej vedeckej produkcie spadá pod medzinárodnú kvalitu, a časť z nej dokonca pod najvyššiu – svetovú úroveň. CSPV SAV má v oblasti psychológia najkvalitnejší profil zo všetkých psychologických pracovísk na Slovensku, pričom ako jediné slovenské pracovisko dosiahlo vo svojom profile najvyššiu, t.j. svetovú kvalitu. Výsledkom sa tešíme, a zaväzujú nás v špičkovom výskume pokračovať a túto kvalitu si udržať. Kompletné výsledky hodnotenia všetkých subjektov nájdete tu.
Views: 0