Účasť na besede na tému „Seniori a dobrovoľnícka služba“

Účasť na besede v Televízii Lux na ktorej vystúpila doktorka Mária Hatoková na tému „Seniori a dobrovoľnícka služba“
http://www.tvlux.sk/archiv/play/8428