Príspevok na tému: „Kde urobili súdruhovia chybu? Omyly totalitných mocností.”

Príspevok doktora Lukáša Pitela v periodiku na tému: Kde urobili súdruhovia chybu? Omyly totalitných mocností.
http://www.postoy.sk/content/kde-urobili-sudruhovia-nacisti-chybu 19.5.2015
Views: 0