Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku : Pohľad sociálnych vied

Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku : Pohľad sociálnych vied
Spoločenské dôsledky pandémie COVID-19 poukazujú na to, že pandémia nie je izolovaný medicínsky problém, ktorý sa vyrieši iba novou vakcínou či liekom na ochorenie COVID-19, ale zasahuje a ovplyvňuje všetky oblasti spoločnosti a vyžaduje komplexný prístup k riešeniu vzniknutých dôsledkov. Práve tu majú nenahraditeľnú úlohu sociálne vedy, ktoré svojim zameraním dokážu reflektovať spoločenské problémy spôsobené pandémiou COVID-19 a prinášať podnety pre riešenia v oblasti verejnej politiky, ekonomiky, verejného zdravotníctva, atď. Tento zborník vznikol ako dôsledok skúmania dopadov pandémie COVID-19 sociálnymi vedcami z rôznych oblastí, a snahy o prezentáciu výsledkov skúmania širšej odbornej verejnosti. Oslovení boli pracovníci spoločenskovedných ústavov SAV, ktorí pripravili spolu 10 príspevkov. Všetky sa nejakým spôsobom snažia o reflektovanie dopadov pandémie v rôznych oblastiach spoločenského fungovania.
Stiahnuť knihu si môžete tu.