Popularizačná prednáška na tému „Emócie v rozhodovaní zdravotníckych profesionálov.“

Popularizačná prednáška v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky 2014, na ktorej doktorandka Katarína Košíková prednášala na tému „Emócie v rozhodovaní zdravotníckych profesionálov.“
http://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=6860
Views: 0