Ocenenie ESET Science Award za najlepšiu esej vyhral Roman Burič zo ÚEP CSPV SAV

V rámci podujatia ESET Science Award sa okrem hlavných kategórií uskutočnila aj súťaž o najlepšiu esej na tému "Je veda riešením všetkých výziev ľudstva?". Víťaza vyberal sám laureát Nobelovej ceny a predseda komisie ESET Science Award - Kip Thorne. Ocenenie za najlepšiu esej si odniesol Roman Burič, ktorý pôsobí ako doktorand na Ústave experimentálnej psychológie SAV.
Priestory Slovenskej filharmónie sa v sobotu 16. októbra zaplnili špičkovými vedkyňami a vedcami pri príležitosti odovzdávania cien ESET Science Award. Hlavnými kategóriami boli Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Okrem toho však uskutočnila aj súťaž esejí. V nej sa mohli súťažiaci podeliť o svoje myšlienky na tému "Je veda riešením všetkých výziev ľudstva?". Dôležitosť tejto otázky vyzdvihuje aj to, že práve to bola hlavná téma diskusie medzi laureátom Nobelovej ceny Kipom Thornom a slávnym fyzikom a popularizátorom vedy Brianom Coxom, ktorá prebehla v utorok 12. októbra v historickej budove Slovenského národného divadla. Finalisti súťaže tiež dostali za úlohu svoje myšlienky zhrnúť v jednominútovom videu.
Bol to práve Kip Thorne, predseda komisie ESET Science Award, ktorý z pomedzi finalistov súťaže vybral tú najlepšiu esej. Víťazom sa stal Roman Burič, doktorand pôsobiaci na Ústave experimentálnej psychológie SAV.
Kľúčovou myšlienkou jeho eseje bolo to, že si nikdy nemôžeme byť istí tým, čo bude riešením všetkých výziev ľudstva. Avšak, k týmto výzvam by sme napriek tomu mali pristupovať vedecky. V opačnom prípade sa pri ich riešení budeme spoliehať na náhodu, intuíciu, alebo slepé ideológie. Vyzdvihol pri tom aj postavenie spoločenských vied. Akejkoľvek výzve totiž bude ľudstvo čeliť, vždy ju bude musieť zvládnuť ako jeden celok a je kľúčové, aby sme vedeli fungovať ako spoločnosť. Pozorovať to možno aj dnes, keď rôzne konšpiračné a nepodložené presvedčenia výrazným spôsobom ovplyvňujú názory nemalej časti spoločnosti, napríklad v otázke vakcinácie. Tým však jednotlivci s iracionálnymi presvedčeniami nevystavujú riziku iba seba, ale predstavujú ho aj pre ostatných, najmä pre najohrozenejšiu skupinu spoločnosti.
Vďaka víťazstvu v tejto súťaži sa autor mohol zúčastniť slávnostného gala večera, kde mal príležitosť stretnúť sa so samotným Kipom Thornom.