Fámy, konšpiračné teórie a dezinformácie očami spoločenských vied

Fámy, konšpiračné teórie a dezinformácie očami spoločenských vedcov
Cieľom tejto publikácie je ukázať tému fám a konšpiračných teórií v širšom historickom a spoločenskom kontexte a pomôcť verejnosti zorientovať sa v nej. Ponúka tri na seba nadväzujúce kapitoly – od historickej skúsenosti so šírením politických fám cez konšpiračné teórie ako spôsob nazerania na svet až po psychologické vysvetlenie, prečo tak ľahko podliehame konšpiračným vysvetleniam. Autorkami nasledujúcich textov sú pracovníčky Slovenskej akadémie vied, ktoré sa v rámci svojho odboru dlhodobo venujú výskumu konšpiračných teórií, dezinformácií a politickej propagandy: Marína Zavacká, PhD. (Historický ústav SAV), Zuzana Panczová, PhD. (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV) a Doc. PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.(Ústav experimentálnej psychológie, CSPV, SAV.
Prečítať si môžete tu: http://otvorenaakademia.sav.sk