December 7, 2015

Rozhlasové vystúpenie na tému „Patients vs doctors – who decides on one’s health?“

November 29, 2015

Príspevok doktorky L. Kostovičovej na tému „Slováci zistili, ako rozumieť problémom s pravdepodobnosťou“.

November 11, 2015

Popularizačná prednáška na tému „Kto sa bojí očkovania a moderných technológií? Posudzovanie rizika v oblasti spoločensky relevantných tém“.

November 11, 2015

Popularizačná prednáška na tému „Kritické a nekritické myslenie“.

October 5, 2015

Prezentácia práce a pracovníkov ÚEP v na podujatí Európska noc výskumníkov 2015

October 5, 2015

Účasť na besede na tému „Seniori a dobrovoľnícka služba“

September 19, 2015

Príspevok na tému: „Kde urobili súdruhovia chybu? Omyly totalitných mocností.”

May 15, 2015

Kognitívny experiment

May 14, 2015

Organizačná zmena na Ústave experimentálnej psychológie SAV

April 16, 2015

Účasť doktoranda M. Jurkoviča na besede: „Konšpiračné teórie – škodlivý vírus alebo osvietenie?”

March 31, 2015

Príspevok doktoranda M. Jurkoviča na tému: “Prečo niektorí ľudia uveria nezmyslom skôr ako iní?”

November 12, 2014

Popularizačná prednáška na tému „Očkovať či neočkovať? Čo vplýva na finálne rozhodnutie?“