Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky 2017

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 pre Vás pracovníci Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili dve popularizačné prednášky v zasadačke pavilónu ústavov spoločenských vied:

6.11.2017 o 16:00 -- R. Krause: Kruger-Dunningov efekt: Platí, že najviac sa preceňujú tí najmenej kompetentní?
Interaktívna prednáška, na ktorej budú mať možnosť účastníci sami na sebe otestovať, či majú tendenciu svoje schopnosti a výkon preceňovať, alebo podceňovať. Okrem vlastnej skúsenosti budú oboznámení s konceptom efektu nadmernej sebadôvery a s rôznymi výskumnými zisteniami z oblasti sebapreceňovania.

6.11.2017 o 17:00 -- J. Bašnáková & V. Čavojová: Ako nám môže v bežnom živote pomôcť, ak rozmýšľame ako vedci?
Čo znamená „myslieť ako vedec“, a má to vôbec zmysel pre ne-vedcov? V priebehu prednášky zistíte, čo všetko je súčasťou vedeckej gramotnosti, a v krátkom teste si overíte, ako na tom ste. Praktickým spôsobom predstavíme niekoľko základných zásad vedeckého myslenia a priblížime vám, ako môže byť osožné v bežnom živote. Prednáška vám pomôže naučiť sa kriticky hodnotiť nielen správy o tom, čo všetko zistili anonymní americkí (alebo iní) vedci, ale aj tvrdenia o efektívnosti rôznych zázračných prípravkov – od zubnej pasty až po liečbu rakoviny.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Views: 0