Rozhlasové vystúpenie na tému „Patients vs doctors – who decides on one’s health?“

Rozhlasové vystúpenie doktorky Márie Hatokovej v rámci medzinárodného vysielania RTVS: Slovakia Today, English Language Current Affairs Programme from Slovak Radio na tému „Patients vs doctors - who decides on one's health?“
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1487/356292