April 10, 2017

Kognitívny výskum

Views: 2
January 23, 2017

Ilúzie a odchýlky (nielen) vo finančnom rozhodovaní; časť tretia

Views: 0
November 13, 2016

Ilúzie a odchýlky (nielen) vo finančnom rozhodovaní; časť druhá

Views: 0
May 15, 2015

Kognitívny experiment

Views: 0
November 26, 2014

Architektúra voľby II.

Views: 0
November 2, 2014

Architektúra voľby I.

Views: 0
October 26, 2014

Ilúzie a odchýlky (nielen) vo finančnom rozhodovaní; časť prvá

Views: 0
September 29, 2014

Metakognície v rozhodovaní

Views: 7
September 27, 2014

Pozitívne emócie a rozhodovanie

Views: 0
April 16, 2014

Emócie v profesionálnom rozhodovaní

Views: 0
October 27, 2013

Oblasti, kde sa (ne)môžete stať expertom

Views: 0
October 23, 2013

Šarlatáni a skutoční experti okolo nás

Views: 0
Views: 0