Zlatá medaila SAV pre prof. Vieru Bačovú

Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc., bývalá riaditeľka Ústavu experimentálnej psychológie SAV a súčasná predsedkyňa Vedeckej rady Centra spoločenských a psychologických vied SAV bola ocenená najvyšším vyznamenaním SAV. Zlatú medailu SAV jej dňa 25.11.2016 odovzdal predseda SAV prof. Šajgalík. P. profesorke srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších osobných aj vedeckých úspechov.
Views: 0