Zapojenie sa do popularizačného projektu SPEKTRUM VEDY

Zapojenie sa do spoločného popularizačného projektu, ktorý vznikol v spolupráci Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenskej akadémie vied (SAV) a Slovenskej televízie, pod názvom SPEKTRUM VEDY. V rámci tohto cyklu pracovníci ÚEP spravili námet a scenár filmu "Ako sa ľudia rozhodujú"
http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/multimedialna-galeria/videoarchiv/spektrum-vedy-2013-ako-sa-ludia-rozhoduju.html?page_id=5596
Views: 0