Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky 2018

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018 pre Vás doktorandi Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili dve popularizačné prednášky v zasadačke pavilónu ústavov spoločenských vied:

5.11.2018 o 16:00 -- J. Šrol: Prečo ľudia veria nezmyslom?
Aj ked o svete dnes vieme viac než kedykoľvek predtým, ľudia stále často dôverujú nepodloženým informáciám, nie overeným vedeckým poznatkom. V príspevku sa dozviete, čo sú to nepodložené presvedčenia a prečo sú také rozšírené. Tiež zistíte, že kým sa mnohé z týchto presvedčení zdajú byt neškodné, môžu mat vážne sociálne, zdravotné a osobné následky.

5.11.2018 o 17:00 -- B. Uhrecký: Ako zvládame naše emócie?
Prečo niekedy nevieme ovplyvnit emócie myšlienkami? Môže mat meditácia aj negatívne úcinky? Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete v prednáške, v ktorej zistíte, čo hovorí súčasná psychologická veda o tom, akými spôsobmi môžeme regulovat emočné prežívanie a nakoľko tieto spôsoby vôbec fungujú.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Views: 0