Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Vedenie ústavu


Vedúci

Prof. Peter Halama, PhD.

e-mail: peter.halama@savba.sk
Tel.: + 421-2-5477 5625, 5477 3509
Fax: + 421-2-5477 5584


Zástupkyňa vedúceho

Doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.

e-mail: vladimira.cavojova@savba.sk
Tel.: + 421-2-5477 5625, 5477 3509
Fax: + 421-2-5477 5584


Vedecká tajomníčka

Mgr. Katarína Dudeková, PhD.

e-mail: katarina.dudekova@savba.sk
Tel.: + 421-2-5477 5625, 5477 3509
Fax: + 421-2-5477 5584


Sekretariát a knižnica

Katarína Horňáčková

e-mail: katarina.hornackova@savba.sk
Tel.: + 421-2-5477 5625, 5477 3509
Fax: + 421-2-5477 5584