Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Studia Psychologica


Ústav experimentálnej psychológie je vydavateľom jediného karentovaného vedeckého časopisu z oblasti psychologických vied publikovaného na Slovensku. Časopis vychádza od roku 1958 (v súčasnosti výlučne v angličtine) a publikuje vedecké štúdie domácich aj zahraničných autorov z oblasti psychologického výskumu.

Webstránka časopisu: www.studiapsychologica.com