Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Akreditácia


V medzinárodnom hodnotení organizácií SAV panelom medzinárodných expertov bol v roku 2017 Ústav experimentálnej psychológie SAV zaradený do hodnotiaceho stupňa B (Výskum je viditeľný na európskej úrovni. Organizácia dosiahla hodnotné príspevky v danej oblasti v rámci Európy).