Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Akreditácia


V pravidelnom hodnotení organizácií SAV bol Ústav experimentálnej psychológie SAV od 16.10.2012 opäť zaradený do hodnotiaceho stupňa A (veľmi dobrá organizácia s niektorými výskumnými skupinami na medzinárodnej úrovni).
Podľa Zásad pravidelného hodnotenia organizácií SAV sa ďalšie hodnotenie ústavu uskutoční v priebehu roku 2016.