Institute of Experimental
Psychology

Centre of Social and Psychological Sciences, S.A.Sc.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
+421-2-54775625
"I never did anything by accident, nor did any of my inventions
come by accident; they came by work."           T. A. Edison

Category listResearchers

Bačová, Viera prof. PhDr., DrSc. viera.bacova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Ballová Mikušková, Eva PhDr., PhD. expsebal@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Bašnáková, Jana Mgr., MSc. jana.basnakova@gmail.com + 421 - 2 - 5477 5625
Brezina, Ivan PhDr., PhD. expsivan@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Dudeková, Katarína Mgr., PhD. katarina.dudekova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Grežo, Matúš Mgr., PhD. matus.grezo@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Gurňáková, Jitka Mgr., PhD. expsgur@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Halama, Peter Prof. Mgr., PhD. peter.halama@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Hanák, Róbert Ing. Mgr., PhD. robohanak@hotmail.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Hatoková, Mária Mgr., PhD. maria.hatokova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Jurkovič, Marek Mgr., PhD. marek.jurkovic@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Kordačová, Jana PhDr., CSc. jana.kordacova@gmail.com + 421 - 2 - 5477 5625
Kostovičová, Lenka Mgr., PhD. lenka.kostovicova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Kurincová Čavojová, Vladimíra PaedDr., PhD. vladimira.cavojova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Martinčeková, Lucia Mgr., PhD. lucia.martincekova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Pitel, Lukáš Mgr., PhD. lukas.pitel@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Ruisel, Imrich prof. PhDr., DrSc. expsrui@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Sarmány-Schuller, Ivan PhDr., CSc. expssarm@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Sedlár, Martin Mgr., PhD. martin.sedlar@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Kénesy Tunyiová, Mária Mgr., PhD. maria.tunyiova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625

Other employees

Hornáčková, Katarína   expshor@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Korcová, Nelly Mgr. nelkorec@gmail.com + 421 - 2 - 5477 5625
Prokopčáková, Ida Mgr. ida.prokopcakova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Veselá, Ivana ivana.vesela@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625

PhD students

Krause, Robert PhDr. robert.krause@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Šrol, Jakub Mgr. jakub.srol@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Uhrecký, Branislav Mgr. branislav.uhrecky@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Kaššaiová Zuzana Mgr. zuzana.kassaiova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Strachanová, Daša Mgr. dasa.strachanova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625
Zelienková, Andrea Mgr. andrea.zelienkova@savba.sk + 421 - 2 - 5477 5625

Emeritus researchers

Kováč, Damián prof. PhDr., DrSc. damianko1929@gmail.com + 421 - 2 - 5477 5625
Stríženec, Michal PhDr., DrSc. strizenec@orangemail.sk + 421-2-39006772