Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Úvodná stránka


Aktuality


Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky 2019

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 pre Vás doktorandi Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili dve popularizačné prednášky v zasadačke pavilónu ústavov spoločenských vied:

6.11.2019 o 16:00 -- Daša Strachanová: Moja pravda je lepšia ako tvoja
Každý z nás si, prirodzene, myslí, že je racionálny. Často však nedokážeme objektívne a nezaujate nájst' a vyhodnotit' informácie, ktoré dostaneme. Spôsobuje to sklon k sebapotvrdzovaniu. V príspevku sa dozviete, čo ho spôsobuje, aké sú jeho dopady na život ludí a aké existujú spôsoby na jeho znižovanie.

6.11.2019 o 16:50 -- Zuzana Kaššaiová: Netechnické zručnosti - skvelý pomocník alebo neužitočný koncept?
Už Cicero si kládol otázku: Je prirodzené pre človeka, že sa dopúšta chýb? Napriek najmodernejším technológiám sú naše mentálne a psychické sily obmedzené a velká čast sveta a vesmíru je mimo nášho chápania a kontroly. Avšak existujú sféry, kde kontrolu máme. Ako je teda možné, že sa v týchto sférach stávajú chyby? V príspevku sa dozviete, co sú netechnické zručnosti, čo môže spôsobovat' ich nedostatok a kde všade ich môžeme využit'.

6.11.2019 o 17:40 -- Andrea Zelienková: Z akého dôvodu sa ľudia púštajú do rizika?
Rozhodnutie začat podnikat', ako aj investičné rozhodnutie sa uskutočnujú za podmienok veľkého rizika a stresu. Napriek tomu sa k tomuto rozhodnutiu niektorí ľudia odhodlajú. Na prezentácii sa dozviete viac o tom, aké kognitívne predpoklady môžu mat ľudia, ktorí sa vo vyššej miere púštajú do rizika a či existujú spôsoby, ako sa suboptimálnym podnikatelským a investičným rozhodnutiam vyhnút'.

Tešíme sa na Vašu návštevu.Ponuka účasti vo výskume pre pracovníkov Záchranných zdravotných služieb

Tím výskumníkov z Ústavu experimentálnej psychológie, CSPV SAV, ktorý sa v rámci riešenia projektu VEGA 2/0070/18 "Kognitívne a sociálne zručnosti podporujúce kvalitu rozhodovania a celkového výkonu práce u členov posádok záchrannej zdravotnej služby" venuje výskumu netechnických zručností zdravotníckych profesionálov, hľadá zdravotníckych záchranárov a lekárov-záchranárov s minimálnou praxou 3 roky v ZZS, ochotných podelit' sa o svoje skúsenosti z reálnych výjazdov ZZS v priebehu individuálneho, cca 1,5 hodinového rozhovoru. Vaša prípadná účast' bude honorovaná prostredníctvom darčekových poukážok CadHoc v hodnote 30 Eur. Rozhovor, nahrávaný na diktafón, sa bude odohrávat' vo Vami preferovanej lokalite a čase. Všetky informácie, ktoré nám v priebehu tejto spolupráce poskytnete, budú považované za dôverné a bude s nimi nakladané v zmysle etických princípov a platnej legislatívy na ochranu osobných údajov.

V prípade, že ste ochotný/á venovat' nám v budúcnosti za vyššie uvedených podmienok cca 1,5 hodiny Vášho času, vyplňte, prosím, krátky formulár na stránke: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy6SBFFfReC5gSTGUlx4Be-C7gTGFvhiPtBJg97diNDz7s4A/viewform, aby Vás mohli naši spolupracovníci kontaktovat'.


Výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV v Bratislave otvára výberové konanie na pozíciu vedeckého pracovníka.

Podmienky prijatia
- ukončené doktorandské štúdium (alebo tesne pred ukončením) v psychologických odboroch, prípadne v inom príbuznom odbore
- schopnost' publikovat' výsledky svojej vedeckej práce na medzinárodnej úrovni, preukázaná zoznamom publikácií v relevantných časopisoch
- schopnost' publikovat' a prezentovat' svoje výsledky v anglickom jazyku
- ochota tematicky sa podieľat' na projektoch realizovaných na ústave (pozri http://www.psychologia.sav.sk/index.php?id=projects.)

Ponúkame
- tvorivú prácu v podnetnom akademickom prostredí
- flexibilný pracovný čas
- možnost' odborného rastu

Platové náležitosti sa riadia osobitnou stupnicou platových taríf učitelov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov, ktorá je prílohou č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z. Závisia od dosiahnutého stupňa kvalifikácie a dlžky doterajšej praxe. Podľa aktuálnych finančných možností ústavu sú zamestnancom vyplácané aj výkonové odmeny.

Prihlasovanie do výberového konania je možné realizovat priebežne e-mailom na adresu peter.halama@savba.sk do 30.9.2019. K prihláške je nutné pripojit' životopis a zoznam doterajších publikácií.

Záujemcovia, ktorí budú splňat' predpoklady, budú pozvaní na ústny pohovor.

Termín nástupu bude na základe dohody s vybraným uchádzačom.


Prezentácie z konferencie pre verejnost: Prečo ľudia veria nezmyslom? dostupné na stiahnutie

Dakujeme všetkým, ktorí sa minulý rok zúčastnili našej konferencie. Pre všetkých záujemcov, ktorí sa jej nemohli zúčastnit dávame link na stiahnutie prezentácií: https://www.dropbox.com/sh/yrebiaab7ro3fe0/AACALw2b4N4aFms5RgFBncIqa?dl=0


Konferencia pre verejnost: Prečo ľudia veria nezmyslom?

V spolupráci s PDCS sme si pre Vás pripravili popularizačné prednášky a diskusie. Dozviete sa, napríklad, čo sú to nepodložené presvedčenia, prečo im podliehame, akých omylov v uvažovaní a rozhodovaní sa kvôli nim dopúštame a ako sa im vyvarovat.

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
Bezplatná registrácia: https://goo.gl/DGkaWT

Program

Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky 2018

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 pre Vás doktorandi Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili dve popularizačné prednášky v zasadačke pavilónu ústavov spoločenských vied:

5.11.2018 o 16:00 -- J. Šrol: Prečo ľudia veria nezmyslom?
Aj ked o svete dnes vieme viac než kedykoľvek predtým, ľudia stále často dôverujú nepodloženým informáciám, nie overeným vedeckým poznatkom. V príspevku sa dozviete, čo sú to nepodložené presvedčenia a prečo sú také rozšírené. Tiež zistíte, že kým sa mnohé z týchto presvedčení zdajú byt neškodné, môžu mat vážne sociálne, zdravotné a osobné následky.

5.11.2018 o 17:00 -- B. Uhrecký: Ako zvládame naše emócie?
Prečo niekedy nevieme ovplyvnit emócie myšlienkami? Môže mat meditácia aj negatívne úcinky? Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete v prednáške, v ktorej zistíte, čo hovorí súčasná psychologická veda o tom, akými spôsobmi môžeme regulovat emočné prežívanie a nakoľko tieto spôsoby vôbec fungujú.

Tešíme sa na Vašu návštevu.Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky 2017

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 pre Vás pracovníci Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili dve popularizačné prednášky v zasadačke pavilónu ústavov spoločenských vied:

6.11.2017 o 16:00 -- R. Krause: Kruger-Dunningov efekt: Platí, že najviac sa preceňujú tí najmenej kompetentní?
Interaktívna prednáška, na ktorej budú mať možnosť účastníci sami na sebe otestovať, či majú tendenciu svoje schopnosti a výkon preceňovať, alebo podceňovať. Okrem vlastnej skúsenosti budú oboznámení s konceptom efektu nadmernej sebadôvery a s rôznymi výskumnými zisteniami z oblasti sebapreceňovania.

6.11.2017 o 17:00 -- J. Bašnáková & V. Čavojová: Ako nám môže v bežnom živote pomôcť, ak rozmýšľame ako vedci?
Čo znamená „myslieť ako vedec“, a má to vôbec zmysel pre ne-vedcov? V priebehu prednášky zistíte, čo všetko je súčasťou vedeckej gramotnosti, a v krátkom teste si overíte, ako na tom ste. Praktickým spôsobom predstavíme niekoľko základných zásad vedeckého myslenia a priblížime vám, ako môže byť osožné v bežnom živote. Prednáška vám pomôže naučiť sa kriticky hodnotiť nielen správy o tom, čo všetko zistili anonymní americkí (alebo iní) vedci, ale aj tvrdenia o efektívnosti rôznych zázračných prípravkov – od zubnej pasty až po liečbu rakoviny.

Tešíme sa na Vašu návštevu.Konferencia Rozhodovanie profesionálov

V pondelok 26.6.2017 sa na Ústave experimentálnej psychológie – CSPV SAV uskutoční konferencia s názvom Rozhodovanie profesionálov. Na konferencii budeme prezentovať výsledky nášho skúmania v rámci projektu APVV-0361-12: Rozhodovanie profesionálov: procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. Účasť na konferencii je bezplatná, je však nutné sa dopredu zaregistrovať kvôli obmedzenému počtu voľných miest. Viac informácií o programe aj registrácii nájdete na našej facebookovej stránke.
Link na FB udalosť: https://www.facebook.com/events/848592295291894
Zlatá medaila SAV pre prof. Vieru Bačovú

Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc., bývalá riaditeľka Ústavu experimentálnej psychológie SAV a súčasná predsedkyňa Vedeckej rady Centra spoločenských a psychologických vied SAV bola ocenená najvyšším vyznamenaním SAV. Zlatú medailu SAV jej dňa 25.11.2016 odovzdal predseda SAV prof. Šajgalík. P. profesorke srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších osobných aj vedeckých úspechov.
Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky 2016

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 pre Vás pracovníci Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili dve popularizačné prednášky v zasadačke pavilónu ústavov spoločenských vied:

9.11.2016 o 10:00 -- Mgr. Matúš Konečný: Dôchodkové investičné rozhodovanie ako problém rizika

9.11.2016 o 11:00 -- Mgr. Matúš Grežo, PhD.: Ako uspieť v komplexnom dynamickom svete? Inteligencia ako prediktor riešenia komplexných problémov

Tešíme sa na Vašu návštevu.


Organizačná zmena na Ústave experimentálnej psychológie SAV

Ústav experimentálnej psychológie SAV sa v zmysle uznesenia Predsedníctva SAV 616.C zo dňa 14.5.2015 zlúčil so Spoločenskovedným ústavom SAV a Prognostickým ústavom SAV do jedného celku s novým názvom Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. Toto zlúčenie nastalo k 1.10.2015 a je súčasťou prípravy na transformáciu SAV na verejnovýskumné inštitúcie. V zmysle zriaďovacej listiny nového Centra je ústav jednou z jeho troch organizačných zložiek a je naďalej oprávnený používať v rámci odbornej komunity pod hlavičkou centra aj svoj pôvodný názov a logo.