Ústav experimentálnej
psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
02/54775625
"Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou.
Vždy za tým bola poctivá práca."           T. A. Edison

Úvodná stránka


Aktuality


Prezentácie z konferencie pre verejnost: Prečo ľudia veria nezmyslom? dostupné na stiahnutie

Dakujeme všetkým, ktorí sa minulý rok zúčastnili našej konferencie. Pre všetkých záujemcov, ktorí sa jej nemohli zúčastnit dávame link na stiahnutie prezentácií: https://www.dropbox.com/sh/yrebiaab7ro3fe0/AACALw2b4N4aFms5RgFBncIqa?dl=0


Konferencia pre verejnost: Prečo ľudia veria nezmyslom?

V spolupráci s PDCS sme si pre Vás pripravili popularizačné prednášky a diskusie. Dozviete sa, napríklad, čo sú to nepodložené presvedčenia, prečo im podliehame, akých omylov v uvažovaní a rozhodovaní sa kvôli nim dopúštame a ako sa im vyvarovat.

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
Bezplatná registrácia: https://goo.gl/DGkaWT

Program

Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky 2018

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 pre Vás doktorandi Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili dve popularizačné prednášky v zasadačke pavilónu ústavov spoločenských vied:

5.11.2018 o 16:00 -- J. Šrol: Prečo ľudia veria nezmyslom?
Aj ked o svete dnes vieme viac než kedykoľvek predtým, ľudia stále často dôverujú nepodloženým informáciám, nie overeným vedeckým poznatkom. V príspevku sa dozviete, čo sú to nepodložené presvedčenia a prečo sú také rozšírené. Tiež zistíte, že kým sa mnohé z týchto presvedčení zdajú byt neškodné, môžu mat vážne sociálne, zdravotné a osobné následky.

5.11.2018 o 17:00 -- B. Uhrecký: Ako zvládame naše emócie?
Prečo niekedy nevieme ovplyvnit emócie myšlienkami? Môže mat meditácia aj negatívne úcinky? Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete v prednáške, v ktorej zistíte, čo hovorí súčasná psychologická veda o tom, akými spôsobmi môžeme regulovat emočné prežívanie a nakoľko tieto spôsoby vôbec fungujú.

Tešíme sa na Vašu návštevu.Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky 2017

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 pre Vás pracovníci Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili dve popularizačné prednášky v zasadačke pavilónu ústavov spoločenských vied:

6.11.2017 o 16:00 -- R. Krause: Kruger-Dunningov efekt: Platí, že najviac sa preceňujú tí najmenej kompetentní?
Interaktívna prednáška, na ktorej budú mať možnosť účastníci sami na sebe otestovať, či majú tendenciu svoje schopnosti a výkon preceňovať, alebo podceňovať. Okrem vlastnej skúsenosti budú oboznámení s konceptom efektu nadmernej sebadôvery a s rôznymi výskumnými zisteniami z oblasti sebapreceňovania.

6.11.2017 o 17:00 -- J. Bašnáková & V. Čavojová: Ako nám môže v bežnom živote pomôcť, ak rozmýšľame ako vedci?
Čo znamená „myslieť ako vedec“, a má to vôbec zmysel pre ne-vedcov? V priebehu prednášky zistíte, čo všetko je súčasťou vedeckej gramotnosti, a v krátkom teste si overíte, ako na tom ste. Praktickým spôsobom predstavíme niekoľko základných zásad vedeckého myslenia a priblížime vám, ako môže byť osožné v bežnom živote. Prednáška vám pomôže naučiť sa kriticky hodnotiť nielen správy o tom, čo všetko zistili anonymní americkí (alebo iní) vedci, ale aj tvrdenia o efektívnosti rôznych zázračných prípravkov – od zubnej pasty až po liečbu rakoviny.

Tešíme sa na Vašu návštevu.Konferencia Rozhodovanie profesionálov

V pondelok 26.6.2017 sa na Ústave experimentálnej psychológie – CSPV SAV uskutoční konferencia s názvom Rozhodovanie profesionálov. Na konferencii budeme prezentovať výsledky nášho skúmania v rámci projektu APVV-0361-12: Rozhodovanie profesionálov: procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. Účasť na konferencii je bezplatná, je však nutné sa dopredu zaregistrovať kvôli obmedzenému počtu voľných miest. Viac informácií o programe aj registrácii nájdete na našej facebookovej stránke.
Link na FB udalosť: https://www.facebook.com/events/848592295291894
Zlatá medaila SAV pre prof. Vieru Bačovú

Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc., bývalá riaditeľka Ústavu experimentálnej psychológie SAV a súčasná predsedkyňa Vedeckej rady Centra spoločenských a psychologických vied SAV bola ocenená najvyšším vyznamenaním SAV. Zlatú medailu SAV jej dňa 25.11.2016 odovzdal predseda SAV prof. Šajgalík. P. profesorke srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších osobných aj vedeckých úspechov.
Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky 2016

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 pre Vás pracovníci Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili dve popularizačné prednášky v zasadačke pavilónu ústavov spoločenských vied:

9.11.2016 o 10:00 -- Mgr. Matúš Konečný: Dôchodkové investičné rozhodovanie ako problém rizika

9.11.2016 o 11:00 -- Mgr. Matúš Grežo, PhD.: Ako uspieť v komplexnom dynamickom svete? Inteligencia ako prediktor riešenia komplexných problémov

Tešíme sa na Vašu návštevu.


Organizačná zmena na Ústave experimentálnej psychológie SAV

Ústav experimentálnej psychológie SAV sa v zmysle uznesenia Predsedníctva SAV 616.C zo dňa 14.5.2015 zlúčil so Spoločenskovedným ústavom SAV a Prognostickým ústavom SAV do jedného celku s novým názvom Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. Toto zlúčenie nastalo k 1.10.2015 a je súčasťou prípravy na transformáciu SAV na verejnovýskumné inštitúcie. V zmysle zriaďovacej listiny nového Centra je ústav jednou z jeho troch organizačných zložiek a je naďalej oprávnený používať v rámci odbornej komunity pod hlavičkou centra aj svoj pôvodný názov a logo.

Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky 2015

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 pre Vás pracovníci Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili dve popularizačné prednášky:
11.11.2015 o 10:00 -- Mgr. Lenka Kostovičová, PhD.: Kto sa bojí očkovania a moderných technológií? Posudzovanie rizika v oblasti spoločensky relevantných tém
11.11.2015 o 11:00 -- Mgr. Marek Jurkovič: Kritické a nekritické myslenie


Šesť dekád psychologického výskumu

10. apríla 2015 sme si pripomenuli už 60. výročie vzniku Ústavu experimentálnej psychológie SAV. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili odbornej aj celebračnej časti, či už ako hostia alebo rečníci. Príjemnú a slávnostnú atmosféru si môžete pripomenúť aj z fotiek, ktoré sú zverejnené na našej facebookovej stránke.


Popularizačné prednášky Týždňa vedy a techniky

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 pracovníci Ústavu experimentálnej psychológie SAV 12.11.2013 uskutočnili dve popularizačné prednášky:
O 10:00 Mgr. Katarína Košíková: Emócie v rozhodovaní zdravotníckych profesionálov.
O 11:00 Mgr. Mária Hatoková, PhD., PhDr. Radomír Masaryk, PhD.: Očkovať či neočkovať? Čo vplýva na výsledné rozhodnutie?


Uskutočnená konferencia

Ústav experimentálnej psychológie SAV organizoval konferenciu Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV. Konferncia sa uskutočnila 20.6.2014 V hoteli Tatra v Bratislave. Bližšie informácie na webstránke konferencie.

Ocenenia doktorandky Mgr. Lenky Kostovičovej

Naša mladá kolegyňa, Mgr. Lenka Kostovičová, v krátkom čase získala dve významné ocenenia za svoju vedeckú činnosť na Ústave experimentálnej psychológie SAV. Stala sa TOP študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii právo, filozofia, politológia a sociológia (11.12.2013) a pred mesiacom tiež získala grant nadácie INTENDA pre najlepších doktorandov a doktorandky. Lenke gratulujeme a tešíme sa na jej ďalšie (nielen) vedecké úspechy!
link na TOP študentskú osobnosť: http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=5171
link na grant nadácie INTENDA: http://www.hlavnespravy.sk/skolstvo-nadacia-intenda-ocenila-najlepsie-doktorandky-a-doktorandov/173550/


Projekt APVV

Ústav experimentálnej psychológie pod vedením zodpovedného riešiteľa doc. Mgr. Petra Halamu, PhD. bol úspešný vo výzve APVV 2012 a získal grant na riešenie projektu: APVV-0361-12: „Rozhodovanie profesionálov: Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty“.


Zborník z konferencie Sociálne procesy a osobnosť je už na webe

17. – 19.9. 2012 sa uskutočnila konferencia Sociálne procesy a osobnosť. Fotky a zaujímavosti z konferencie nájdete na našej facebookovej stránke zborník je už zverejnený na stránke konferencie..

Výsledok pravidelného hodnotenia organizácií SAV za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2011:

Organizácia akreditovaná v kategórii A (schválené 15.10.2012)

Napĺňanie zákona č. 546/2010 Z.z. o povinne zverejňovaných zmluvách, faktúrach, objednávkach možno sledovať tu: http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=44&action=contracts